Canvi radical. Aquest pis de 80m2 i estructura molt estàndard és l'habitatge d'una família amb 4 fills, tots nois, d'entre 13 i 16 anys. Necessiten aire i amplitud d'espai.
La idea és ampliar els espais, física i visualment.

  • .

  • Per guanyar amplitud proposem que l'estudi estigui separat del saló per un tancament de fusta i vidre transparent. D'aquesta manera vam guanyar en llum i en amplitud en els dos espais.

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Així era abans de la nostre intervenció